MENU

SİRKÜLER

02 Aralık 2016
Sirküler No:2016/127 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLIĞ (TEBLİĞ NO: 2016/5)
02 Aralık 2016
Sirküler No:2016/126 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:4)
02 Aralık 2016
Sirküler No:2016/125 GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AITA KONŞİMENTO GÖRÜŞÜ HAKKINDA
01 Aralık 2016
Sirküler No:2016/124 KIYMET KRİTERLİ GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN 2016/8 SAYILI GENELGE
TÜM SİRKÜLER
MERKEZLERİMİZ
KARGO
TAKİP
İNTERAKTİF
GÜMRÜKÇÜLÜK
TÜRK GÜMRÜK SİSTEMİ
Türk Gümrük Sistemi Web sitesinde yer alan her türlü bilgiler güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir.
HABERLER
Haberler / Basında Solmaz, Basın Bültenleri
PRATİK BİLGİLER
Lojistik ile ilgili pratik bilgilere buraya tıklayarak sahip olabilirsiniz.
Solmaz Akademi Eğitim Programları
PRENSİPLERİMİZ
Faaliyetlerinde modern teknolojiyi kullanır.
Sürekli kendini inceler, kritik eder, değerlendirir, iyileştirir, yeniler ve kendisiyle rekabet eder.
Personelinin dürüst, uyumlu, çalışkan ve yaratıcı olmasına özen gösterir.
Eğitime önem verir, personeli için sistematik eğitim programları uygular.
Hiçbir kaynağı israf etmez, modern tasarruf ilkelerine uyar.
Bölgesel teşkilatlanmaya, özerk yönetime ve merkezi denetime önem verir.
Kanunların öngördüğü hukuki, idari ve mali zorunlulukların tamamını yerine getirir.
İş ve toplum ahlakı kurallarına titizlikle uyar.