MENU

TARİH:06 Aralık 2017

SİRKÜLER NO:2017/248


BAZI VERGİ KANUNLARI VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

05.12.2017 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile bazı vergi kanunları ve diğer kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

  • Kanun’un 28. Maddesinde yapılan değişiklik ile 474 sayılı Gümrük Giriş Cetveli Hakkında Kanunun ikinci maddesi birinci fıkrasının birinci cümlesi “ Bakanlar Kurulu bu Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife cetvelinde yer alan eşyaların gümrük vergisi had ve nispetlerini 50’ye kadar yükseltebilir, sıfıra kadar indirebilir veya bu cetveldeki had ve nispetleri %50’sine kadar arttırabilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.
  • Ayrıca aynı Kanunun eki Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yer alan eşyalardan gümrük vergi had ve nispetleri muaf olanların gümrük vergisi had ve nispetleri “0” olarak değiştirilmiştir.
  • Kanunun 40. Maddesi uyarınca havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine Sivil Havacılık Genel  Müdürlüğü tarafından yapılacak olan tebligatın yapılacağı ya da ilanen duyurulacağı, bu araçlar ile aynı durumda olan yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçlarında ilgili ülke otoritelerine bildirim yapılacağı, tebligattan sonra 30 gün içinde gerekli iş ve işlemler yapılmazsa araçların hurdaya ayrılacağı düzenlenmiştir.
  • Kanunun 44. Maddesi uyarınca FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında geçerli olmak üzere sayılan malların teslim ve ithalinde ÖTV’den istisna tanınmıştır.
  • ÖTV Kanun’nda değişiklikler yapılmış. Bazı motorlu araçlarda, sigara ve makaronlarda ÖTV uygulaması değiştirilmiş, enerji içeceği, meyve suyu ve bazı gazlı içeceklere ÖTV yükümlülüğü getirilmiştir.

İlgili Kanun’un tam metni  Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.