MENU

TARİH:11 Ocak 2018

SİRKÜLER NO:2018/007


EKONOMİ BAKANLIĞI İTHALAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE YAPILACAK TÜM BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA ELEKTRONİK İMZA VE YETKİLENDİRME İLE YAPILABİLECEKTİR.

27.12.2017 tarihli 30283 sayılı RG’de yayınlanan ve yürürlüğe giren 2017/3 sayılı Tebliğ ile birlikte, Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Ayrıca 31.12.2017 günlü 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/1 sayılı İthalat Tebliğinin 68. Maddesi de “ Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirme işlemlerine dair usul ve esaslar 27.12.2017 günlü 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliğ çerçevesinde düzenlenir.“ hükmünü içermektedir.

1/1/2018 tarihinden itibaren ithalat işlemleri için, firmaların bu Tebliğ kapsamında adına işlem yapmak için yetkilendirilen kullanıcıları vasıtasıyla elektronik ortamda yapılan başvuruları kabul edilmeye başlanır. 1/4/2018 tarihinden sonra elektronik ortamda yapılacak başvurular dışındaki başvurular kabul edilmez. 

Bu itibarla, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan;

 • Kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek eşya,
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uygunluk yazısı,
 • Şeker Kurumu uygunluk yazısı,
 • Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı uygunluk belgesi
 • Harita Genel Komutanlığı uygunluk belgesi,
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurum uygunluk belgesi,
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uygunluk belgesi,
 • İş Sağlığı veya Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı control belgesi,
 • Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıt ithali,
 • Gübre ithali,
 • Ozon tabakasını incelten maddelerin ithali,
 • Kimyasal silahlar sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal madde ithali,
 • Harp silahı ve bunların aksamının ithali,
 • Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin denetimi (örneğin azorenklendirici, azoboyar veya etiket kontrolü)

ve benzeri konular için Bakanlığa yapılacak tüm müracatlar elektronik ortamda, ancak elektronik imza ve yetkilendirme ile yapılabilecektir.

Tüm firmalarca yukarıda belirtilen konularda yapılacak müracatlar için Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavirliği şirketi personeli de dahil olmak üzere ilgililere yetki verilmesi ve bu yetkilendirmenin şu şekilde yapılması gerekecektir.

 1. Firma yetkilisi tarafından Bakanlığın sitesinde yer alan dilekçe, fi...

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.