MENU

TARİH:09 Mart 2018

SİRKÜLER NO:2018/045


HİNDİSTAN, SRİ LANKA, TAYLAND VE İSPANYA MENŞELİ MAFSAL HALKALI ZİNCİRLER VE AKSAMI CİNSİ EŞYALARDA HAKSIZ REKABET SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.

09.03.2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/9 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı” ithalatına ilişkin olarak haksız rekabetin önlenmesi soruşturması açılmıştır.

Soruşturma konusu eşya, halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.sinde tanımlı “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı”dır.

Soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.