MENU

TARİH:05 Ocak 2018

SİRKÜLER NO:2018/005


İRAN MENŞELİ ÇERÇEVESİZ CAM AYNALARA YÖNELİK KOTA UYGULAMASI SONA ERMİŞTİR.

05.01.2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/13 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ uyarınca 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) gereğince uygulanmakta olan korunma önleminin (kota uygulamasının) yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ’in tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.