MENU

TARİH:13 Şubat 2018

SİRKÜLER NO:2018/021


İTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ’NE EKLEMELER YAPILMIŞTIR.

Bilindiği üzere 27.12.2017 tarihinde 2017/3 sayılı İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği yayımlanmıştı. 13.02.2018 tarihinde yayımlanan ve mezkur Tebliğ’de değişiklik yapan Tebliğ ile “başvuru, belge asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşması ve yetkilendirme başvurusunun yapılması üzerine, başvuru sahibi kişiye başvuru belgelerini elektronik ortamda sisteme yüklemek üzere kısıtlı yetki verilir. Ancak yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde birinci fıkrada sayılan belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir.” Düzenlemesi getirilmiştir.

Ayrıca  Firmalar tarafından bu Tebliğ kapsamında yer alan ithalat işlemleri dışında kalan diğer her türlü başvuru 1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılacaktır

İlgili Tebliğ’in tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.