MENU

TARİH:14 Mayıs 2018

SİRKÜLER NO:2018/085


ÖTV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

12.05.2018 günlü Resmi Gazete’de 4 Seri No’lu “Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

Buna göre;

  • Otomotiv imalatçılarına yönelik olarak, araç üretirken kullandıkları radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi cihazlar için ödedikleri ÖTV girdilerinin iadesi sağlanacak. Buna göre, üreticiler, söz konusu girdileri yine ÖTV'li olarak satın alacak, imalat aşaması bittikten sonra da iadesini talep edecek.
  • İadeye konu malların söz konusu taşıtların imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporla tespit ve tevsik edilmesi zorunlu olacak.
  • Bir takvim yılının üç veya daha fazla aylık döneminde YMM raporuna istinaden iade alan mükelleflerin, her takvim yılı için herhangi bir aylık dönemi vergi dairesince incelemeye sevk edilir. İlgili dönemde iade alınan tutarla, vergi inceleme raporuyla tespit edilen olması gereken iade tutarı arasında yüzde beşten fazla farklılık bulunması (fazla iade alınmış olması) durumunda, mükellefin ilgili takvim yılında iade aldığı tüm dönemler vergi incelemesine sevk edilir.

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.