MENU

TARİH:16 Nisan 2018

SİRKÜLER NO:2018/066


SERAMİKTEN DÖŞEME VE KAPLAMA KAROLARI VE KALDIRIM TAŞLARI CİNSİ EŞYALARDA GÖZETİM UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

16.04.2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ uyarınca aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı gözetilmeksizin yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Gözetim Belgesi elektronik ortamda düzenlenir ve e-posta yolu ile bildirimde bulunulur. Bildirimde Gümrükler Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yer alır ve bu bilgiler yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

İlgili Tebliğ’in tam metni aşağıda ve Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.