MENU

TARİH:09 Ekim 2017

SİRKÜLER NO:2017/198


TAREKS SİSTEMİNE VERGİ NUMARASI KAYDI İLE AQAP, GMP, İMALAT YETERLİLİK VE TİP ONAY BELGESİ KAYITLARI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 107493 sayılı dağıtımlı yazıları ile TAREKS sisteminin uygulamasında yapılan değişiklik anlatılmaktadır.

Buna göre, 2017/1 ve/veya 2017/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri kapsamında yer alan AQAP, GMP, İmalat Yeterlilik ve Tip Onayı Belgelerine sahip olan firmalara tanınan muafiyet, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan başvurularda, ilgili muafiyetin seçilmesi ve söz konusu belgelerden uygun olanının Sisteme yüklenmesi suretiyle kullanılmaktadır.

TAREKS risk analizi üzerinde yapılan yeni değişiklikler ile birlikte, anılan muafiyetlerden 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren, yalnızca TAREKS'e vergi numaraları tanımlanmış firmalar yararlanabileceklerdir.

Bahse konu muafiyetlerden yararlanmak isteyen ithalatçı firmaların, muafiyete konu belge örneklerini en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar dilekçe ekinde  Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'ne iletmeleri gerekmektedir.

İlgili dağıtımlı yazının tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.