MENU

TARİH:09 Mart 2018

SİRKÜLER NO:2018/044


TEMPERLENMİŞ VEYA LAMİNE EDİLMİŞ EMNİYET CAMLARI CİNSİ EŞYADA DAMPİNG UYGULAMASI DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

09.03.2018 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile 2015/49 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; soruşturma konusu ürün 70.07 (7007.19.80.00.13 ve 7007.19.80.00.14 hariç) GTP altında tasnif edilen temperlenmişveya lamine edilmiş emniyet camları (85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar ile 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç) olarak belirlenmiştir.

Damping uygulaması aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde uygulanacaktır.

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.