MENU

TARİH:09 Ocak 2018

SİRKÜLER NO:2018/006


TİCARİ MAKSATLA İTHAL EDİLEN CEP TELEFONU, TAŞITLAR VE TELEVİZYONLARDA E-BANDROL UYGULAMASI

Özet : 04.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği ile mükelleflerin yıllık ihtiyaçlarına göre bildirdikleri miktarda e-Bandrol seri numarası TRT tarafından başvuruda bulunan mükellefler için tanımlanacak ve tanımlanan e-Bandrol seri aralığı mükelleflere bildirilecektir. Mükellefler kendileri için tanımlanmış olan e-Bandrol numaralarını ithal veya imal ettikleri bandrole tabi cihazların seri numaraları ile eşleştirerek Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. Tanımlanan e-Bandrollerin tükenmesi halinde mükellefin talebi üzerine Kurum tarafından tekrar e-Bandrol seri aralığı tanımlanabilinecektir.

İthalatta, gümrük giriş beyannamesinin kapanmasını takip eden günden itibaren 10 gün içerisinde mükellefler, talep dilekçesi, talep formu (gümrük giriş beyanname numarası, beyanname kalem numarası, gümrük müdürlüğü, beyanname tescil tarihi, beyanname kapanış tarihi, cihazın türü, markası, modeli, sayısı, bandrol oranı, bandrol tutarı, cihaza özgü seri/IMEI/şase numarası ve bu numaraların karşılığında mükellef için tanımlanmış e-Bandrol numaralarını içeren), gümrük giriş beyannamesi ve peşin alımlarda bandrol ücretinin ödendiğine dair dekontu Kuruma gönderirler. Mükellef tarafından gönderilen bilgi ve belgeler Başkanlık tarafından kontrol edilerek onaylanır ve mükellefe bildirilir. Böylece mükellefin talebinde yer alan cihazlar için ilgili gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla e-Bandrol verilmiş olur.

Bu Yönetmeliğe göre Kurum veya mükellefler tarafından gönderilecek belgeler, yapılacak bildirimler KEP adresi üzerinden yapılacaktır.

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Yönetmelik tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.