MENU

DİJİTAL ARŞİVLEME

Solmaz’ın kendi ürettiği yazılımın 3. versiyonu olan Atlantis programını web tabanlı hale dönüştürerek, oluşturduğu interaktif gümrükçülük hizmetinin son adımını dijital arşivleme oluşturmaktadır.  Tamamlanan işlemlere ait belgeler mevzuatın gereklerine uygun olarak dijital arşive aktarılmaktadır.  Bu sayede ithalat işlemlerine ait tüm evraklar internet üzerinden hizmet verilen kurum tarafından kendi referansı ile izlenebilmektedir.