MENU

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİ

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Solmaz 1978 yılından beri hizmet verdiği sektörde öncü olmanın tecrübesiyle dış ticaret mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • 1996 yılından beri 300’ü aşkın dış ticaret mevzuatının işlenmesini ve güncellenmesi ile oluşturulan bilgi bankası http://www.turkgumruksistemi.com adresinde kullanıma sunulmuştur.
  • Dünya Ticaret Örgütü ve AB gibi uluslararası örgütlerin yayımları ve Türkiye’nin dış ticaret yaptığı ülkelerin mevzuatlarındaki değişiklikler de izlenmektedir.
  • Danışmanlık hizmeti uluslararası mali denetim ve danışmanlık şirketleri ile paylaşılmaktadır.
  • KGH ile işbirliği sayesinde; Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, İngiltere, Almanya ve Avusturya’da ithalat hizmetlerini, müşterilerinin ihracatını yaparken gerçekleştirmektedir. İşbirliği ile aynı zamanda KGH’ın hizmet verdiği ülkelerdeki Türkiye’ye dönük ihracatların, ülkemizin herhangi bir noktasında ithalatlarını gerçekleştirmek mümkündür. İhracatçıların yanı sıra nakliyecilerin de bu ülkelerdeki tüm sorunlarının çözümü ve işlemlerinin Solmaz tarafından ülkemizden gerçekleştirilmesi, dış ticarette yeni bir dönemin başlangıcıdır.

KGH hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız

İnteraktif Gümrükçülük için buraya tıklayınız

Bize ulaşın

Gümrük Müşavirliği

  • Solmaz 16 şehir, 31 ofiste, 109 gümrük idaresinde, 147’sigümrük müşaviri ve gümrük müşavir yardımcısı olmak üzere 750 çalışanı ile gümrük müşavirliği hizmeti vermektedir.
  • TÜBİTAK – TİBED ve TTGV tarafından desteklenen Tam Entegre Lojistik Projesi ve kendine mahsus 3. versiyon yazılım ile interaktif gümrükçülük hizmeti sunmakta, her türlü takip, raporlama hizmetlerini elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.
  • Türkiye’de sunduğu hizmetleri, işbirliği içerisinde olduğu kurumlar sayesinde yurtdışında da aynı kalitede vermektedir.
  • Oluşturduğu bilgi bankası ile müşterilerinin gümrük işleyişlerini izlemekte ve gerektiğinde yeniden düzenlemektedir. Gelecekte başlayacak uygulamalar doğrultusunda hizmet sunduğu kurumlar için bilgilendirme eğitimleri düzenlemekte ve uygulama öncülüğü yaşatmaktadır.

GTİP Servisi

Solmaz, mesleğinde tecrübeli dört GTİP uzmanından ve kimyasal ürünlerin tarifesinin tespitine yönelik olarak gümrük kimyagerinden oluşan GTİP tespiti departmanı ile doğru ve güvenilir GTİP tespiti yapmaktadır. 

Proje Danışmanlığı/Yatırım Öncesi Planlama

Solmaz projelendirme ve belgelendirme servisiyle; yerli, yabancı sermaye yatırım projelerini hazırlayarak, ilgili mercilere müracaat edip belgenin alınmasını gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri, ithal ve ihraç ön izin, kontrol belgeleri, kota gibi belge ve müsaadelerin projelerini, evraklarını hazırlamakta, belgelerini almakta, işlerini ve gereklerini yapmakta, işlemler tamamlandığında belgeleri kapatmakta ve raporlayarak sorumluluğunu tamamlamaktadır.

Teminat Mektubu ve Taahhüt Hizmetleri

Gümrüklere verilen dahilde işleme rejimi, yatırım teşvik belgesi, geçici kabul, antrepo, transit, taşıt üstü ve benzeri işlemler için taahhütler ve geçici veya global teminatların takibi, evrakları, iş akışına göre eksikliği veya yeterliliği, geri alınması işlemleri yapılmaktadır.

Solmaz, bu alanda uzmanlaşmış servisi ile taahhütleri kapatmakta, teminatları çözmekte ve dosyaları arşivlemektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de yeni uygulama alanı bulan, Ortak Transit Yönetmeliği çerçevesinde kapsamlı teminat kullanılmasına da çok yakında başlanılacaktır.
 

Gümrük Prosedürleri Denetim Hizmetleri

Solmaz dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlere dışarıdan denetleme hizmeti verilmektedir Bu kapsamda yıl içerisinde düzenlenmiş beyannamelerin ve vergilerinin prosedürlere uygunluğunun kontrolünü yapmaktadır.

Dijital Arşivleme

Solmaz’ın kendi ürettiği yazılımın 3. versiyonu olan Atlantis programını web tabanlı hale dönüştürerek, oluşturduğu interaktif gümrükçülük hizmetinin son adımını dijital arşivleme oluşturmaktadır.  Tamamlanan işlemlere ait belgeler mevzuatın gereklerine uygun olarak dijital arşive aktarılmaktadır.  Bu sayede ithalat işlemlerine ait tüm evraklar internet üzerinden hizmet verilen kurum tarafından kendi referansı ile izlenebilmektedir. 

Serbest Bölge İşlemleri

Solmaz, Türkiye genelinde tüm gümrük idarelerinde olduğu gibi, Türkiye’de faaliyet gösteren serbest bölgelerin tamamında tecrübeli ve nitelikli kadrosu ile hizmet vermeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’de Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı’nda (SBBUP), ara program kullanmadan entegrasyon yapabilen tek firma Solmaz’dır. 

Transit Ticaret İşlemleri

Solmaz, transit ticaret işlemlerini de konusunda tecrübeli elemanları ile sonuçlandırmakta ve Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir gümrük idaresine gelen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, işlemi başka bir gümrük idaresinde yapılmak üzere sevk edilmesi durumunda, eşyayı, kendi teminatlı araçları ile ilgili gümrük idaresine taşıyabilmektedir.