MENU

GÜMRÜK PROSEDÜRLERİ DENETİM HİZMETLERİ

Solmaz dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlere dışarıdan denetleme hizmeti verilmektedir Bu kapsamda yıl içerisinde düzenlenmiş beyannamelerin ve vergilerinin prosedürlere uygunluğunun kontrolünü yapmaktadır.