MENU

KALİTE

Solmaz Grup; dış ticaretin lojistiği hizmetini oluşturan; gümrük müşavirliği, uluslararası taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, yurtiçi taşımacılık, ekspres kurye ve sigorta süreçlerinin tamamında kalite sertifikaları ile hizmet sunmaktadır.

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. hizmetlerini TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve  ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikaları ile vermekte, bu kapsamda uyguladığı kalite yönetim sistemini sistemli ve sürekli olarak iyileştirmektedir.Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.’nin tüm Ege Bölgesi’ne hizmet sunmakta olan İzmir Şubesi de 2005 yılından beri TS EN ISO 9001:2015 standartlarını ve şartlarını uygulamaktadır.

Solmaz Grup şirketlerinden Solmaz Nakliyat ve Tic. A.Ş. entegre lojistik süreçlerinde müşteri beklentilerini aşmayı ilke edinmiş personeliyle sürekli gelişmeye odaklanmış, rekabet üstünlüğü yaratan yenilikçi kuruluş olmak adına TSE EN ISO 9001:2015,ISO 14001:2015,OHSAS 18001:2007 belgeleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

· TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Solmaz hizmetin başlangıcından pazarlama ve satış, operasyon ve sonrasındaki hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulamaktadır.

· ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Solmaz, değişen günümüz koşullarında kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması gerekliliğinden yola çıkarak, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin korunmasını sağlayarak riskleri en aza indirmektedir.

· ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Dünya kaynaklarının sonsuz olmadığı gerçeğini baz alarak; kurumun bu kaynaklara ve çevreye verebileceği tüm zararı minimize etmek adına Solmaz, tüm kuruma ve müşterilerine çevre konusundaki hassasiyetini göstermek adına ISO 14001:2015 kalite sertifikasını almıştır. Çevre ve kaynaklar konusunda tüm yasal mevzuatları uygulayarak ekolojik dengeyi korumayı kendine misyon edinmiştir.

· OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu belge ile birlikte Solmaz iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi artırır.

Solmaz mükemmellik anlayışıyla söz konusu standartları sürdürülebilir başarı için kılavuz olarak kabul etmekte ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli artırmakta, bu sayede hizmet sunduğu kurumların rekabet gücüne katkı sağlamaktadır. 


KALİTE POLİTİKASI

•    Kaliteli çağdaş ve sürekli hizmet anlayışı,
•    Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
•    Çalışan ve hizmet alan memnuniyetinin artırılması
•    Sürekli iyileştirme ve sürekli eğitim
•    Yasal şartlar çerçevesinde ulaşılabilir, kaliteli ve sürekli hizmet sunumu sağlamaktır.

MİSYON

Her türlü ticari, ahlaki, hukuki kurallara saygılı olan; müşterilerine, çalışanlarına ve ilişki içerisinde bulunduğu tüm kesimlere katkılarını sürekli olarak geliştiren dinamik bir organizasyon olmaktır. Bunun için Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ve sürekli gelişim anlayışını ilke edinerek mükemmele yolculukta devamlı mesafe kaydetmektir.

VİZYON

Entegre lojistik süreçlerinde müşteri beklentilerini aşmayı ilke edinmiş personeliyle sürekli gelişmeye odaklanmış, rekabet üstünlüğü yaratan yenilikçi kuruluş olmak.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

1.    AMAÇ
TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.; gümrükleme işlemlerinde insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

2.    SORUMLULUK
Bu politikanın işleyişinden tüm Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş çalışanları sorumludur.

3.    POLİTİKA DETAYI
BGYS Politikamızın amacı;
•    İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş ’nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
•    Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:    Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi, 
•    Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek. 
•    Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
•    Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi işlem departmanına rapor etmek Bilgi işlem departmanı tarafından soruşturulmasını sağlamak.
•    İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
•    Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
•    Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.