MENU

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş. (“Solmaz”) olarak kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun davranmayı önemsiyoruz. Talep formunu iletmeden önce lütfen aşağıda yer alan bilgilendirme metnini okuyunuz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, kişisel veri niteliği taşımaktadır.

İletişim formu aracılığıyla ilettiğiniz adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve çalıştığınız firma bilgisinden oluşan kişisel verileriniz bilgi taleplerinizin sonuçlandırılması, iş başvurularınızın değerlendirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Solmaz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz, talep formunu iletmeniz sırasında otomatik yollarla elde edilmekte olup açık rıza ve Solmaz’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. Talep formunda belirttiğiniz kişisel verileriniz, bilgi taleplerinizin sonuçlandırılması için gerekli olması halinde grup şirketlerimize aktarılabilecektir.

Tarafınıza ait kişisel verilerin:

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bilgi, düzeltme, silme, yok etme taleplerinizi ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin tüm talep ve sorularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde kvk@solmaz.com adresine iletebilirsiniz. Başvurularınız mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.

Saygılarımızla,

Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.