MENU

PETROL, GAZ VE ENERJİ

Antrepo İşletmeciliği

İsdemir bölgesinde faaliyet göstermekte olan Koç Grubu’na ait Aygaz A.Ş. tarafından işletilen LPG ve hidrokarbonların depolanmakta olduğu tesisin işletmesi devir yolu ile alınmış ve 2000 – 2006 yılları arasında bizzat kendi personelimiz istihdam edilmek suretiyle işletilmiştir.

Akdeniz havzasının en yüksek hacimli depolama tesisi olan Delta Grubu’na ait İsdemir bölgesinde yer alan her türlü akaryakıt ürününün depolanması imkanına haiz antrepo 2006 yılı itibariyle işletilmeye başlanmış ve halen Solmaz tarafından işletilmektedir.

Dünyanın önde gelen banka ve finans kuruluşları ile en büyük petrol firmaları ve trader şirketleri, transit ticaret kapsamında antrepomuzu tercih etmektedir.

Akaryakıt tesislerinin-antrepoların izin süreçleri

Akaryakıt terminallerinin stok kontrolleri

Terminal ve tank bazlı stok tespiti ve ölçüm işlemleri

Raporlamaların getirdiği avantajlar;

ÖTV Teminat Danışmanlığı

İthali gerçekleştirilen petrol ürünleri için verilen ÖTV teminat mektupları, bu sürece adanmış özel bir ekip tarafından çözüme kavuşturulmaktadır.

Bu süreçte;

EPDK – Petder Danışmanlığı

Gümrük İhtilaf Danışmanlığı

Özellikle ÖTV, devirli işlemler, transfer fiyatlandırması, tarife değişiklikleri, damga vergisi başta olmak üzere, 5607 ve 4458 sayılı Kanun kapsamına giren ihtilaflı konularda, gümrükler nezdinde idari itiraz süreçlerinin yönetimi, idari yargı süreçlerini gerektiren hallerde fiilen avukatlık ve danışmanlık hizmeti.

GTİP Tespiti

Ham petrol veya LPG’den temin edilen tüm akaryakıt ve akaryakıt harici ürünlerin tarife pozisyonları, petrol işlemleri ekibi tarafından tespit edilmektedir.