MENU

Date:Nov. 17, 2020

Circular No:2020/291


11.11.2020 TARİHLİ 7256 SAYILI BUGÜNKÜ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Özet: Geçen hafta kanunun TBMM kabul ve Cumhurbaşkanlığına imzaya gönderildiği aşamada, 2020/289 numarası ile 13.11.2020 tarihli olarak yayınladığımız Sirkülerimizde duyurduğumuz, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bu gün itibarıyla (17.11.2020) yürürlüğe girmiştir. Söz konusu sirkülerde de sınırlarını ifade ettiğimiz şekilde 31.08.2020 tarihinden önce gümrük yükümlülüğü doğan tahakkuku kesinleşmiş gümrük borçlarının, 31.12.2020 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurarak yapılandırılması mümkündür.

Söz konusu Resmi Gazete’ye ekli linkte ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”