MENU

Date:Sept. 18, 2020

Circular No:2020/249


2017 SAYILI KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İHRACATINA İLİŞKİN (İHRACAT: 2017/7) TEBLİĞİ

Özet : Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme hükümleri uyarınca, Ek:1-3 listelerde bulunan kimyasal maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslar İhracat 2017/7 sayılı Tebliğ ile yönetilmektedir. Bu şekilde belirlenen 3 Listenin Ek-1 Liste; ihracatı yasaklanmış maddeleri içermektedir. Bu liste kapsamı kimyasalların araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Sözleşmenin tarafı olan ülkelere ihracı, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Sayılan bu amaçların dışında kalan liste kapsamı kimyasalların ihracatı tamamen yasaklanmış durumdadır.

İşte ekte bulunan ve bugünkü resmi gazetede yayınlanan İhracat 2020/15 sayılı Tebliğ ile de, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları verilen 2 adet eşya yasaklanmış eşyaları düzenleyen bu liste kapsamına alınmıştır. Bu tür kimyasal ihracatı ile ilgilenen firmaların, anılan düzenlemeyi göz önünde bulundurmaları gerekir. Konuyla ilgili herhangi bir soru ve sorunları olduğunda aşağıda iletişim bilgileri paylaşılan personelimizle iletişime geçilmesi yararlı olacaktır. Bol kazançlı ve sağlıklı günler dileriz.

İlgili tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”