MENU

Date:Nov. 30, 2020

Circular No:2020/305


2020 YILI İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANININ YAYINLANDIĞI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:521)

Özet: Hayatımızın bir çok alanına etki eden; çeşitli vergi, harç ve cezalara ilişkin artış oranını belirleyecek yeniden değerleme oranı, her yılın Ekim ayında olduğu gibi bu yılın Ekim ayından geriye doğru gidilerek, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre oluşan ortalama fiyat artış oranı baz alınarak belirlendi. 2020 yılı için bu oran % 9,11 olarak yayımlandı. 

Söz konusu Tebliğin yayımlandığı Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilir.  Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-11.htm 

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”