MENU

Date:June 12, 2018

Circular No:2018/109


3207.40.85 GTIP’li CAM HAMURU CİNSİ EŞYALARDA GÖZETİM UYGULAMASI.

12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/13 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)

3207.40.85.00.00 

Diğerleri

0,6

*Brüt Ağırlık

Belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Tebliğ yayımını takip eden 30. Gün yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ’in tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”