MENU

Date:Sept. 10, 2018

Circular No:2018/148


4007.00 GTİP’Lİ VULKANİZE EDİLMİŞ KAUÇUKTAN İPLİK VE İPLER CİNSİ EŞYALARDA DAMPİNG UYGULAMASI AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR.

08.09.2018 günlü Resmi Gazete’de 2018/30 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; 4007.00 GTIP’li Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler cinsi eşyalarda dampinge karşı önlemin aşağıda gösterildiği şekilde aynen devamına karar verilmiştir.

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

Dampinge Karşı 
Önlem (CIF %)

4007.00

Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler

Tayland

Natural Rubber Thread Co., Ltd.

% 4,37

Diğerleri

% 8,75

 

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”