MENU

Date:Jan. 9, 2020

Circular No:2020/027


4007.00 GÜMRÜK TARİFE POZİSYONUNDAKİ VULKANİZE KAUÇUKTAN İP VE İPLİKLER 2019/1 SAYILI İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINA ALINMIŞTIR.

09 Ocak 2020 tarih 31003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin (Tebliğ No:2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile, 2019/1 tebliğ EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girecektir.

İlgili Tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”