MENU

Date:May 13, 2022

Circular No:2022/102


5359 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI HAKKINDA (KDV) “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar için Muafiyet Kodları”

Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğünün bugün yayımladığı yazıda;

29.03.2022 tarihli 5359 sayılı Karar kapsamında 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişiklikle söz konusu BKK'nın eki (II) sayılı listenin 22 inci sırasında yer alan Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ''Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'' ve ''İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'' hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri'' kapsamındaki eşyaya uygulanacak KDV oranı % 8 olarak belirlendiğinden söz konusu madde kapsamına giren eşya için BİLGE Sisteminde KDV oranının %8 olarak uygulanabilmesi için ''UTSKDV8'' muafiyet kodu,

Aynı Kararın eki (I) sayılı listenin ''B)Diğer Mal ve Hizmetler'' bölümünün 5 inci sırasında yer alan ''Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanlar''a ilişkin olarak uygulanacak KDV oranı % 1 olarak belirlendiğinden söz konusu madde kapsamına giren eşya için BİLGE Sisteminde KDV oranının %1 olarak uygulanabilmesi için ''TFKDV1'' muafiyet kodu oluşturulmuştur. Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde muafiyet kodu alanında ''UTSKDV8'' muafiyet kodu seçildiğinde KDV oranı %8, ''TFKDV1'' muafiyet kodu seçildiğinde KDV oranının % 1 olarak uygulanması yönünde sistem düzenlemesi yapıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu GGM’nin yazısı sirküler ekinde yer almaktadır.

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”