MENU

Date:Sept. 10, 2018

Circular No:2018/147


5402.33 GTİP’Lİ POLİESTERDEN TEKSTÜRE İPLİK CİNSİ EŞYALARDA DAMPİNG UYGULAMASI

08.09.2018 günlü Resmi Gazete’de 2018/29 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; 5402.33 GTIP’li poliesterden tekstüre iplikler cinsi eşyaların Hindistan ve Tayvan menşeli olanlarına aşağıdaki şekilde damping karşı vergi uygulanacaktır.

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”