MENU

Date:Sept. 10, 2018

Circular No:2018/149


8516.10.80.00.19 GTİP’Lİ ELEKTRİKLİ SU ISITICILARINA YÖNELİK NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.

08.09.2018 günlü Resmi Gazete’de 2018/32 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli 8516.10.80.00.19 GTIP’li “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı) ürününe yönelik yürürlükte bulunan damping karşı kesin önleme ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve bu soruşturmanın usul ve esasları karara bağlanmıştır.

Daha önce  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/17) ile ÇHC, İtalya ve Sırbistan menşeli “termosifon-elektrikli, depolu su ısıtıcısı” (termosifon) ithalatında, ÇHC’de yerleşik Ariston Thermo (China) Co. Ltd. firması için CIF bedelin %22’si, diğerleri için CIF bedelin %49’u, İtalya’da yerleşik Ariston Thermo S.p.A. firması için CIF bedelin %9’u, Ferroli S.p.A. firması için CIF bedelin %16’sı ve diğerleri için CIF bedelin %24’ü ve Sırbistan’da yerleşik tüm firmalar için CIF bedelin %29’u oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

İlgili Tebliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”