MENU

Date:Dec. 3, 2018

Circular No:2018/189


AB VE EFTA ÜLKELERİNE YAPILAN TAŞIMALARDA “ORTAK TRANSİT REJİMİ” KULLANILACAKTIR.

T.C.Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü 30.11.2018 tarihli 39350063 sayılı yayımladığı talimat yazısı ile birlikte;

“Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf ülkelere yapılan taşımalarda; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınmasının Ortak Transit Rejimi yerine Ulusal Transit Rejimi (TR) kapsamında yapılarak kara sınır kapılarında sonlandırılmasının, gerek ülkemiz gerekse de komşu ülke sınır gümrük idarelerinde ilave kontrol ve iş yükü gerektirdiği, bu durumun da transit rejimine konu eşyanın yurtdışı edilmesi sürecini olumsuz etkilediği ve kara sınır kapılarında da tıkanıklıklara neden olabildiği yönünde tespitler yapıldığından bahisle,

Bu çerçevede söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarımıza (İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule) sevk edilecek eşyanın, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında sevk edilmesine 10.12.2018 tarihi itibarıyla son verilmesi uygun bulunduğu belirtilerek 10.12.2018 tarihi itibarıyla söz konusu kapılara eşya sevkinin Ortak Transit Rejimi kapsamında (T1/T2 belgesi) veya TIR Karnesi ile yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

İlgili talimat yazısının tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”