MENU

Date:Sept. 30, 2022

Circular No:2022/173


ANTEN VE ANTEN YANSICITILARININ ‘’YALNIZCA TELEFON CİHAZLARINA AİT OLANLARINI’’ KAPSAYACAK ŞEKİLDE GÖZETİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Özet: Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan gözetim tebliğinde Anten ve Anten Yansıtıcılarının gözetim oranı yalnızca Telefon Cihazlarına ait olanlarını kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.
 
G.T.İ.P. Eşya Tanımı Gümrük Kıymeti
(ABD doları/Adet)
8517.18.00.00.19 Diğerleri 35
8517.71.00.00.00 Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar) 5
8517.79.00.00.00 Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)
 
 Aynı Tebliğin 2’nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(3) 1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen 8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”
 
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Söz konusu düzenlenmenin detayına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220930-5.htm
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”