MENU

Date:Feb. 1, 2023

Circular No:2023/45


ANTREPODA KAĞITSIZ BEYANNAME İŞLEMLERİ 01.02.2023 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLADI.

Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesi uyarınca 01.02.2023 tarihi itibarıyla antrepo beyannameleri kâğıt ortamında düzenlenmeyecek olup beyanname eki belgelerin tamamen elektronik olarak ibraz edilmesi gerekeceği bildirilmişti.

Bugün itibariyle antrepo beyanname işlemleri elektronik ortamda aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır.

Antrepoda Kağıtsız Beyanname uygulaması kapsamında antrepo beyannamelerinde "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında beyan edilmiş ancak taranarak sisteme yüklenmemiş olan belge bulunması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin verilmemesine yönelik düzenleme çerçevesinde antrepo beyannamesinde taranmamış belge bulunması halinde söz konusu belgenin taranıp sisteme yüklemesi yapılıncaya kadar antrepo beyannamesi "teslim alınmış" statüde kalacaktır.

Diğer taraftan, antrepoda kağıtsız beyanname uygulaması kapsamında, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi (YGMS) "İşlemler" menüsü altında yer alan "Döküm" başlığı tıklanmak suretiyle gümrük beyannamesi tescil numarası veya antrepo kodu girilerek beyanname bilgilerinin görüntülenmesi mümkün bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen Yönetmelik değişikliği uyarınca kağıt ortamında antrepo beyannamesi ibraz edilmeyeceğinden YGMS'den ulaşılan bilgilerin incelenerek ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi gerekmektedir.

İlgili yazıyı sirküler ekinde bulabilirsiniz.

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”