MENU

Date:June 27, 2022

Circular No:2022/127


BAZI BİTKİSEL YAĞLARIN İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Özet: 25.06.2022 tarihli 31877 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan Bazı Bitkisel yağların ithalatında Gümrük vergisi uygulamasında düzeltme olarak değişiklik yapılmıştır.
 
Yapılan değişiklikle ithalat Rejim Kararının eki I sayılı listesinde belirtilen 15.fasılda sınıflandırılan bazı bitkisel yağları kapsamaktadır. 
 
DÜZELTME
 
24/6/2022 tarihli ve 31876 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 23/6/2022 tarihli ve 5742 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın 2.nci maddesindeki tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen ürünlere ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.
 
G.T.İ.P. DİPNOT GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, BK GÜR B-HER G.KORE MLZ SNG KOS VNZ D-8
1511.90.11.00.19 1 46,8 46,8 0 31,2 21,8 46,8 46,8 28,1 46,8 46,8
1511.90.19.00.21 1 46,8 46,8 0 31,2 21,8 46,8 46,8 28,1 46,8 46,8
1511.90.19.00.29 1 31,2 31,2 0 31,2 21,8 31,2 31,2 18,7 31,2 31,2
1511.90.91.00.00

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”