MENU

Date:June 28, 2022

Circular No:2022/129


BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTH. TARİFE KONTENJANI AÇILMIŞTIR.

Özet: Bugün yayımlanan Resmî Gazete’de 27/6/2022 tarihli ve 5753 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Ek-1’deki tabloda Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlenmiştir.

Ek-1’deki tabloda yer alan eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanından sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler yararlanabilecektir. 

Tarife kontenjanlarının dağıtımı talep toplama yöntemi ile yapılacaktır.

Sanayiciler, Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” kısmından elektronik imza ile başvuru yapabilirler.

Başvuru süresi içerisinde tam ve eksiksiz olarak tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvurularda, “İthalat Belge İşlemleri (İthalatBİS)” sayfasında bulunan “Başvuru Belge İşlemleri (İthalatBİS)” ana başlığı altındaki “Başvuru Girişi” ekranında Belge Türü olarak “TPS-0955-İthal Lisansı (Sanayi)”, Tebliğ/Karar olarak bu Tebliğ seçilir. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup başvuruya eklenmesi gereken Ek-3’te yer alan belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir başvuru yapması gerekmektedir.

 Tarife kontenjanı, talep toplama yöntemi ile, talep toplama döneminde başvuru yapılmaması veya yeterli miktarda yapılmaması nedeniyle tarife kontenjanı kalması durumunda ise, kalan miktar başvuru sırasına göre ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılır.

İlk gelen ilk alır yöntemiyle yapılan dağıtım kapsamında, bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı toplam kalan tarife kontenjanlarının %10’unu geçemez.


 


Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Konu Karara ilişkin Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220628-18.htm

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolay...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”