MENU

TARİH:02 Ocak 2019

SİRKÜLER NO:2019/005


BAZI ÜRÜNLERLE İLGİLİ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER YAYIMLANMIŞTIR.

31 Aralık 2018 günlü 4. Mükerrer Resmi Gazete’de 2018/40; 2019/1, 2019/2, 2019/3, 2019/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler yayımlanmıştır.

Buna göre; 2018/40 sayılı Tebliğ uyarınca aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

2019/1 Sayılı Tebliğ uyarınca;  5503.20.00.00.00 GTİP altında sınıflandırılan “poliesterlerden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)”lar için Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli olanlarda Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına  ve mevcut önlemin aynen devamına karar verilmiştir.

2019/2 sayılı Tebliğ uyarınca; ÇHC, Endonezya, Hindistan, Malezya, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli önlem konusu 55.08, 55.09 (5509.52, 5509.61, 5509.91 gümrük tarife alt pozisyonları hariç), 55.10 (5510.20 gümrük tarife alt pozisyonu hariç) ve 55.11 GTP’leri altında kayıtlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) için Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına, soruşturma sonuçlanıncaya kadar aşağıdaki tablodaki şekliyle mevcut önlemlerin devamına;

2019/3 sayılı Tebliğ uyarınca; Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “Diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “Paslanmaz çelikten olanlar” cinsi eşyalarda aşağıdaki tablo uyarnca dampinge karşı önlem uygulanmasına;

İlgili Tebliğ’lerin tam metinleri aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.