MENU

Date:Oct. 8, 2018

Circular No:2018/159


ÇİN MENŞELİ ELEKTRİKLE ÇALIŞAN DUVAR SAATLERİNDE NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR.

05.10.2018 günlü Resmi Gazete’de 2018/34 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli  9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)” ürününe yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğin tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”