MENU

Date:July 17, 2018

Circular No:2018/133


ÇİN MENŞELİ LİSTELENEN ÜRÜNLER İÇİN KAYIT BELGESİ BAŞVURULARINDA ARANILACAK EK BELGELERDE ERTELEME YAPILMIŞTIR.

2018/100 sayılı sirkümüz içeriğinde; İTKİB tarafından E-Birlik sistemi üzerinden yapılan Duyuru ile 18.07.2018 tarihinden itibaren 42.02; 42.03 tarife pozisyonları ve 61.; 62.; 63.; 64. Fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvurularında ilave bilgi ve belgelerin İTKİB’e sunulması ve bunların Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde sonuçlandırılabileceği paylaşılmıştır.

İTKİB Genel Sekreterliğinin 17.07.2018 (Bugün) yapılan ekli duyurusu ile birlikte söz konusu uygulamanın 31.01.2019 tarihine ertelendiği duyurulmuştur.

İlgili Duyurunun tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”