MENU

Date:June 11, 2018

Circular No:2018/108


DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ İÇİN EK SÜRE İMKANI TANINMIŞTIR.

08.06.2018 günlü Resmi Gazete’de 2018/4 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Buna göre; 08.06.2018 tarihinden önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil) 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.

İlgili Tebliğin tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”