MENU

Date:June 17, 2021

Circular No:2021/312


DÂHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ FİRE VE KULLANIM ORANLARI

Özet: Bilindiği üzere; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde “İşbu Genelge’ de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge ‘deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir, olduğu bildirilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen Genelge ile ilgili olarak, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettişi, tarafından düzenlenen 30.11.2020 tarihli Kontrol Raporunda; Dahilde İşleme İzin belgelerinin düzenlenme aşamasında firmaların fire ve kullanım oranlarını genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları ancak Müfettişliklerince bizzat yapılan incelemelerde fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili firmalarımızın ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dâhilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak üzere bu yazı tarihinden itibaren (15.06.2021 ) 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandığı bildirilmiştir. Ayrıca, Taahhüt hesabı kapatılmış olan belgelerde de yeniden bir yazışmaya gerek kalmaksızın Bölge Müdürlüklerince taahhüt hesabı açılarak yeni duruma göre kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.

Söz konusu düzenlemenin internet linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=7D198B1084&HID=640361782021615132735

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”