MENU

Date:Oct. 2, 2018

Circular No:2018/158


DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMASI

02.10.2018 günlü Resmi Gazete’de 138 numaralı Demir Çelik Ürünlerinde Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.

Buna göre; Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı listelenen eşyanın ithalatında 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25’i oranında Ek Mali Yükümlülük uygulanır. Ek Mali Yükümlülük teminata bağlanır ve soruşturma sonucunda önlem alınmasına karar verilirse teminata bağlanan tutar irat kabul edilir.

Söz konusu Karar 15 gün sonra (17.10.2018) yürürlüğe girecektir.

Ayrıca ürünler için; EK Mali Yükümlülükten muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

İlgili Kararın ve eklerinin tam metni Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”