MENU

Date:May 24, 2022

Circular No:2022/103


FREN BALATALARI “ÜGD 2022/25 İTHALAT DENETİMLERİ”

Özet: Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün,18.05.2022 tarihli 74771459 sayılı yazısı (Fren balataları ithalat denetimleri hakkında.)

Fren balataları, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamına alınmıştı.

Tebliğ ekinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları kapsamında fren balatalarının denetimi hedeflenmekte olduğu, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim işlemlerine önümüzdeki dönemlerde başlanması planlandığı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, herhangi bir ürünün kapsam dışı olup olmadığına yönelik ilk değerlendirme ilgili gümrük idareleri tarafından yapıldığı, ithal edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresi tarafından mezkûr Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda ise söz konusu ürünlere yönelik kapsam değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsünün teknik incelemesi neticesinde belirlendiği hatırlatılmıştır.

Bu çerçevede, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları gibi ürünlere yönelik ilgili gümrük idarelerine kapsam dışı başvurusunda bulunulabilir. İlgili gümrük idaresinin anılan kapsam dışı başvurusunu kabul etmemesi durumunda ise bahse konu ürünlere yönelik Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durumda ise söz konusu ürünlere yönelik TAREKS başvuruları "kapsam dışı" olarak sonuçlandırılacaktır. Öte yandan, fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik denetim işlemlerine önümüzdeki dönemlerde başlanması planlanmakta olup, bahse konu ürünlere yönelik denetim işlemleri başlatıldığında söz konusu kapsam dışı uygulaması sonlandırılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu Ticaret Bakanlığının yazısı sirküler ekinde yer almaktadır.

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”