MENU

Date:Jan. 18, 2022

Circular No:2022/27


GENEL ANTREPO İZİNLERİNİN YENİLENMESİ

Özet: Genel antrepo açma ve işletme izinlerinin yenilenmesi.
 
Bilindiği üzere 01.08.2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Genel antrepo açma ve işletme izinlerinin açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacağı” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
 
Aynı zamanda yapılan düzenleme ile Yönetmelik hükmünün Resmi Gazete’nin yayım tarihi olan 01.08.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği açıklanmıştır.
 
Yapılan bu düzenlemeye göre 5 yıllık süre başlangıcı şu şekilde hükme bağlanmıştır;
.
Genel antrepo açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarih 01.08.2017 ve öncesi ise yenileme müracaatının 01.04.2022 – 30.06.2022 tarih aralığında, 
Genel antrepo açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarih 01.08.2017 sonrası ise yenileme müracaatının antrepo açma ve işletme izin belgesinin düzenlendiği tarihten sonraki 5.yılın bitimine bir- dört ay kala yapılması gerekmektedir.
 
Antrepo açma ve işletme izin belgelerini yenileme müracaatında bulunacak olan firmalarınızın başvuru aşamasında sirkümüz eki EK-Başvuru Belgeleri dosyasında yer alan belgeleri hazırlayarak antreponun bağlı olduğu gümrük müdürlüğüne sunmaları ve süre uzatımlarını talep etmeleri gerekir. Aksi taktirde bu sürenin dışında yapılacak başvurular veya güncelleme için başvurunun yapılmamış olması halinde gecikme süresi kadar antrepoya eşya girişinin durdurulacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Konunun tüm genel antrepo işletmekte olan firmalarımızca bilinmesinde ve hazırlıkların başlatılmasında yarar görmekteyiz.
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”