MENU

Date:Feb. 8, 2023

Circular No:2023/48


GENELGE NO: 2023/5 (TPS-TOBB-EKSPERTİZ RAPORU)

Özet: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile ilgili gümrük mevzuatı uyarınca, anılan Kanuna göre kurulmuş olan Odalar tarafından düzenlenerek onaylanan ve gümrük beyannamesi ekinde aranan ekspertiz raporlarının TPS’ye alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.
 
Bu kapsamda, 1058 kodlu TPS-TOBB-Ekspertiz Raporu başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:
 
1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan başvurular, Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan “TOBB Bilgi Sistemi”ne iletilir.
 
2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili Odalar tarafından incelenmek üzere kabul edilir.
 
3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili Odalar tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.
 
4- Sistem’in 23 haneli olarak ürettiği e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.
 
5- Elektronik ortamda yer alan söz konusu belge, kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak beyanname ekinde aranmaz.
 
6- Sistem çalışmaları henüz tamamlanmamış olan Odalarca, söz konusu çalışmalar tamamlanıncaya kadar kağıt ortamında düzenlenen ekspertiz raporları gümrük beyannamesi ekinde ıslak imzalı olarak aranır.
 
İlgili Genelge’ye sirkülerimiz ekinde ulaşabilirsiniz.
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”