MENU

Date:Jan. 14, 2020

Circular No:2020/028


GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

14 Ocak 2020 tarih 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında değişikliğe konu edilmiş bazı maddeler aşağıdaki gibidir.

  • Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarının tanımı yapılmıştır
  • Merkez uzlaşma komisyonlarının teşekkülü yeniden tanımlanmıştır
  • 750.000 TL’ye kadar tutardaki başvuruların Bölge Müdürlüklerince neticelendirilmesi
  • 750.000 TL’yi aşan tutardaki başvuruların Merkezi Uzlaşma Komisyonlarınca neticelendirilmesi
  • Uzlaşmanın vaki olmaması, temin edilememesi veya uzlaşma talebinin reddedilmesi halinde sürenin bitimine beş günden az kalmış olması halinde sürenin beş güne tamamlanacağı
  • Uzlaşma talebinde bulunan yükümlünün, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebileceği, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam edeceği
  •  Kişisel kullanıma mahsus taşıtlarla alakalı olarak geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlal edildiğinin aracın Türkiye’den çıkışı sırasında tespit edilmesi halinde çıkış gümrük idaresince düzenlenecek ceza kararı içeriği alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulması durumunda yükümlünün uzlaşma talebinin derhal sonuçlandırılacağı

İlgili yönetmelik ve karşılaştırmalı metin sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”