MENU

Date:Aug. 11, 2020

Circular No:2020/230


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Özet : Gümrük Yönetmeliğinin 574 ila 578 inci maddelerine tekabül eden “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri” kısmında yer alan maddelerde değişiklik yapılmıştır.
İlgili yönetmelik sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”