MENU

TARİH:03 Ocak 2019

SİRKÜLER NO:2019/006


GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

3 Ocak 2019 günlü Resmi Gazete’de Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Buna göre;

  1. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi başvurusu için son bir ayda en az 30 işçi çalıştırıyor olma şartı getirilmiştir.
  2. Geçici Depolama Yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin mahkumiyet kararı bulunmaması gereken suçların kapsamı genişletilerek Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar da ilave edilmiştir.İlaveten devam eden bir araştırma, inceleme, soruşturma veya dava olması halinde başvuruların yürütülen araştırma,inceleme, soruşturma veya dava bitene kadaar bekletileceği düzenlenmiştir.
  3. Gümrük Antreposu açılması için başvuran gerçek ve tüzel kişiler için de mahkumiyet kararı bulunmaması gereken suçların kapsamı genişletilerek Devlet aleyhine ve anayasal düzene karşı suçlar da kapsama alınmıştır. Aynı şekilde antrepolar için de devam eden bir araştırma, inceleme, soruşturma veya dava olması halinde başvuruların yürütülen araştırma,inceleme, soruşturma veya dava bitene kadar bekletileceği düzenlenmiştir.
  4. Antrepo açılması yatırım iznine bağlanmıştır. İlgili Bölge müdürlüğü, gümrük gözetimi ve denetimini olumsuz etkileyecek bir durumun olup olmadığı, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve yatırım yapılacak yere eşya sevkiyatının gümrük denetimi altında güvenli bir şekilde yapılıp yapılamayacağı hususlarına ilişkin görüşleri ile birlikte talebi Bakanlığa intikal ettirir. Ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair değerlendirme; antrepo açılacak yerdeki diğer antrepo ve geçici depolama yerlerinin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, başvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğünün işlem hacmi, gümrük müdürlüğünün idari kapasitesi ve antrepo açılmasının öngörüldüğü yerdeki ticari ve sınai yatırımları da dikkate alacak şekilde yapılır.Yatırım iznine ilişkin nihai kararı Bakanlık verecektir
  5. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği müessesesine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır.
  6. Gümrük Kanunu 241/1 çerçevesinde usulsüzlük cezası gerektiren hallerin sıralandığı 82 numaralı Yönetmelik ekine “Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması” hükmü eklenmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliğinin t...

Sirkülerin tamamını indirmek için tıklayınız.


Sirküler gönderim listemize kayıt olmak için lütfen formu doldurunuz.