MENU

Date:Jan. 8, 2020

Circular No:2020/026


İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİ DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

31 Aralık 2019 tarih 30995(5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/56) ile,

  • Yurda getirilen ihracat bedellerinin bankalara satılması zorunluluğunun kaldırılması,
  • Yurda getirilen ihracat bedelleri için bankalarca “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenmesi,
  • İhracat bedelinin beyan edilen döviz cinsinden farklı bir dövizle getirilebileceği,
  • Türk parası üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında döviz getirilebileceği,
  • Sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilebileceği şeklinde bazı hükümlerde değişiklikler yapılmıştır.

İlgili Tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”