MENU

Date:Feb. 7, 2023

Circular No:2023/47


İHRACI YASAK VE ÖN İZNE TABİ EŞYA - TÜTÜN TOHUMU İHRACATI

Özet: İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan örneği ekli 12.01.2023 tarih ve 81839549 sayılı yazıda;

"Tütün tohumu ve fidesi" nin ihraç yasağını düzenleyen Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası 29.11.2015 tarihinde değiştirilmiş ve yeni getirilen düzenleme ile tütün tohumunun ihracı ile ithali Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ile mümkün kılınmıştır.

Tütün tohumunun iç ve dış ticaretinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlendiği dikkate alındığında bahse konu ürüne ilişkin ihracat taleplerinin bu mevzuat hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmasında fayda görüldüğü belirtilmekte olup ayrıca, Genel Müdürlüklerince yürütülen mevzuat yenileme çalışmaları kapsamında da söz konusu ihracı yasak ve ön izne bağlı mallar listelerinin güncellenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının tam metnine yazımız ekinden ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”