MENU

Date:Nov. 21, 2021

Circular No:2021/421


İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN KARAR (KARAR NO:4824)

Özet: 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan eşyanın İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına devam edilecektir.
 
Ek mali yükümlülük dönemleri ve tahsil tutarları; 
 
1.Dönem 12.12.2021 – 11.12.2022 arası 42 ABD Doları/Ton
 
2.Dönem 12.12.2022 – 11.12.2023 arası 40 ABD Doları/Ton
 
3.Dönem 12.12.2023 – 11.12.2024 arası 38 ABD Doları/Ton
 
İran İslam Cumhuriyeti Menşe dışında bu ürünleri ithal etmek isteyen firmalarımızın ise, ürünlerinin bu ülke menşeli olmadıklarını gösterir menşe şahadetnameleri temin etmeleri gerekmektedir.
 
Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete linkine aşağıdan ulaşılabilir. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-11.pdf
 
İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4824) (20.11.2021 t. 31665 s. R.G.)
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211120-19.htm
 
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7) (20.11.2021 t. 31665 s. R.G.)
 
Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”