MENU

Date:Feb. 1, 2019

Circular No:2019/020


İRİS SİSTEMİNİN YERİNE TAREKS UYGULAMASI

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından GTB- İRİS üzerinden yapılan ithalat işlemleri ile ilgili bir duyuru paylaşılmıştır.

İlgili duyuruda, GTB-İRİS üzerinden ithalat aşamasında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinin 04.02.2019 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği ilan edilmiştir.

Yapılan duyuruda, uygulamanın 30.12.2018 tarihli ve 30641 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12)’nde yer aldığı bu çerçevede, ithalatçıların işlemlerinin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla TAREKS’e bu tarih öncesinde kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Bu itibarla; İRİS başvuruları, 04.02.2019 tarihinden itibaren TAREKS sisteminden yapılacağından; önceki uygulamadan farklı olarak başvurunun fiili denetime düşmesi durumunda; akredite kuruluşlardan alınacak test raporlarının ibrazı gerekecektir. Bu ürünlere ilişkin, uygulanacak kimyasal testler ve bu testler sonucunda uygun kimyasal limit değerleri ekteki tabloda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”