MENU

Date:June 27, 2022

Circular No:2022/126


İTHALAT REJİMİ KARARINDA V SAYILI LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

Özet: 25.06.2022 tarihli 31877 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 5747 sayılı Karar ile İthalat Rejim Kararına ekli V sayılı listede değişiklikler yapılmıştır.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile ;

31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı listede yer alan 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 ve 0.8210 seri no.lu satırlar söz konusu listeden çıkarılmış, aynı listede yer alan eşyadan Ek-l’de seri no.su belirtilenlere ait satırlar Ek-l’de gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve Ek-2’de yer alan ürünler mezkûr listeye eklenmiştir.

Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Söz konusu kararın tam metnine aşağıdaki Resmî Gazete adresinden ulaşılabilir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220625-3.pdf

Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”