MENU

Date:Jan. 20, 2022

Circular No:2022/28


İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞLERDE 2022 YILI TARİFE KORELASYONUNA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA TEBLİĞLER YAYINLANMIŞTIR.

Özet: 18.01.2022 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Kıymet Kriterli Gözetim tebliğlerinde 2022 yılı tarife Korelasyonuna bağlı değişiklikler belirtilmiştir. Kıymet bazında değişiklik ve uygulamada değişiklik yoktur.

Gözetim Tebliğlerinin 1/1 inci fıkrasında yer alan CIF kıymet bu Tebliğlerin 4/ (2) inci fıkrasındaki hüküm ile anlamlı hale gelmesini sağlaması amaçlanmıştır. Bununla birlikte ileriye yönelik kıymet kriterli gözetim uygulamalarında DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşmaları ile üye ülkelere tanınan, ithalat eğiliminin aynı ve benzeri üreten rakip üreticiler üzerinde ciddi zarar ve zarar tehditi oluşturması halinde bu zarar ve zarar tehditi ile sınırlı olmak üzere önlem uygulanması öngörülmüştür. 

Tebliğleri ve içerikleri;

-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006/11) Aydınlatma Cihazları
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2007/1) Telefon cihazlarına ait aksam ve parçalar
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2007/9) Mobilyalar 
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2007/25) Eldivenler
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2007/28) Demir veya çelikten borular 
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2010/4) Fren balataları ve yastıkları-fren aksam parçaları
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2011/7) Güneş enerjili su ısıtıcıları-güneş enerji sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2013/1) Kapılar
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2016/1) Doğal ahşap (masif)panelleri
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2018/2)Kontrplak, ahşap kaplamalı levhaları
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2018/8)Debriyajlar ve bunların aksam ve parçaları 
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2019/4) Led Modüller
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2020/5) Fotovoltaik(solar)modül ve panelleri
-İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ(Tebliğ No:2020/6) Akıllı telefonlar

Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete linklerine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-9.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-10.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-11.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220118-12.htm
https...

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”