MENU

Date:July 16, 2021

Circular No:2021/350


İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (NO: 2021/29) “Süspansiyon tipi polivinil klorür ithalatı”

Özet: ABD ve Almanya menşeli ‘süspansiyon tipi polivinil klorür’ ithalatında dampinge karşı önleme devam edilmektedir”
Yayınlanan Tebliğ ile;
 
ABD ve Almanya menşeli ‘süspansiyon tipi polivinil klorür’ ithalatında CIF bedelin (İthalatta mal bedeli, navlun ve sigorta kıymetleri toplamı) %7.93’ü nispetinde tutarın dampinge karşı önlem amacıyla tahsiline devam edilecektir.
 
Bu konudaki ilk uygulama 10.07.2015 tarihinde başlatılmış olup, üreticilerimiz nezdindeki zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğundan bahisle, 6 yıl önce uygulamaya alınan mali önlemin devam ettirilmesine karar verilmiştir.
 
Bu ürünü ABD ve Almanya menşeli olarak ithal etmek isteyen firmalarımız, ithalat beyannamesini tescil ettirdiği gümrük idaresine %7.93 oran üzerinden hesaplanacak bedeli dampinge karşı önlem olarak ödemeye devam edecektir.
 
Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete linkine aşağıdan ulaşılabilir. Konuyla ilgili soru ve sorunlarınızda, aşağıda bilgileri bulunan görevlilerle iletişime geçebilirsiniz. İşlerinizde kolaylıklar ve sağlıklı günler dileriz.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-4.htm
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,

Click here to download the full circular


Please fill the form below to subscribe to our “circular updates”